Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Blog

Úspěch naší AK v řízení před Ústavním soudem

Úspěch naší AK v řízení před Ústavním soudem

Chybám v běžné právní praxi zpravidla není uvarován nikdo, ať se již jedná o státního zástupce, advokáta nebo soudního exekutora. Občas dokonce dochází i k situacím... 18.10.2022Pavel Havlík
Souhlas se zvýšením základního kapitálu firmy

Souhlas se zvýšením základního kapitálu firmy

Jedním z nástrojů, kterým lze podpořit likviditu společnosti a navýšit její majetkovou podstatu je zvýšení základního kapitálu. Lze tak učinit jak... 30.9.2021Pavel Havlík
Trestněprávní odpovědnost při nakládání s majetkem firmy v úpadku

Trestněprávní odpovědnost při nakládání s majetkem firmy v úpadku

Úpadek společnosti představuje v životě každého podnikatele zlý sen a poměrně zásadní zvrat. Nemusí přitom spočívat výlučně v nekompetentnosti osob... 30.9.2021Pavel Havlík
Odpovědnost za porušení smlouvy

Odpovědnost za porušení smlouvy

Již od dob římského práva patří mezi stěžejní soukromoprávní zásady rčení: „pacta sunt servanda“, v překladu smlouvy mají být dodržovány. 06.03.2020Pavel Havlík
Zadržení předmětu leasingu

Zadržení předmětu leasingu

Mezi časté otázky, které si kladou zejména společnosti poskytující servis motorových vozidel a jiných pracovních strojů je, jakým způsobem a kdy lze... 06.03.2020Pavel Havlík
Převod obchodního podílu

Převod obchodního podílu

V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 02.02.2019Pavel Havlík
Ochrana před dluhy manžela

Ochrana před dluhy manžela

Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů. 18.01.2019Pavel Havlík
Odstranění stromů

Odstranění stromů

Jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků. 20.12.2018Pavel Havlík