Korporátní právo

Tvorba základních smluvních a korporátních dokumentů týkajících se převodů, přeměn a fůzí společností, jejich zakládání, nebo likvidace. Dále příprava rozhodnutí valné hromady, svolávání a její organizace. Příprava zápisů změn do obchodního rejstříku a mnoho dalších právních jednání souvisejících s agendou každé obchodní společnosti. Za účelem poskytování komplexních právních služeb naše kancelář spolupracuje externě s notáři.

Kontakt

A Klimentská 36
110 00 Praha
IČO: 02967791

Na Vaši poptávku či dotaz dostanete odpověď co nejdříve