Sporná řízení

Meritum činnosti Mgr. Pavla Havlíka spočívá v poskytování právních služeb klientům v různých typech řízení před soudy a jinými orgány. Činnost zahrnuje celou řadu právních podání, jako jsou předžalobní výzvy, žaloby, návrhy na smír, insolvenční návrhy, návrhy na nařízení exekuce, dohody o narovnání, uznání dluhu, odvolání, dovolání, stížnosti a další jiné podněty a návrhy ve vztahu nejen k soudům, ale i ke správním orgánům. Nelze přitom opominout ani fyzickou účast právního zástupce na ústních jednáních ve věci samé.

Kontakt

A Klimentská 36
110 00 Praha
IČO: 02967791

Na Vaši poptávku či dotaz dostanete odpověď co nejdříve