Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Občanské právoAdvokátní kancelář Mgr. Pavla Havlíka v rámci občanského práva poskytuje svým klientům právní pomoc zejména ve sporných řízeních před soudy jak na straně žalobce, tak na straně žalované, a to především ve věcech týkajících se věcných práv, náhrady škody, ale též vymáhání pohledávek od sepisu předžalobní výzvy až po žalobu a navazující právní zastoupení.

Dále se zabývá také přípravami smluvních dokumentů, které jsou podkladem pro zápis práva k věcem nemovitým do katastru nemovitostí.

Jedná se zejména o kupní smlouvy, darovací a zástavní smlouvy, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o vymezení věcného břemene, rovněž i o návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí a navazující zastupování účastníka v řízení před katastrálním úřadem.

Samozřejmostí je pak sepis obecných smluvních dokumentů v režimu občanského práva, jako jsou např. kupní a darovací smlouvy k věcem movitým, nájemní smlouvy, přepravní smlouvy, smlouvy o půjčce, dohody o narovnání nebo uznání dluhu a další, českým právním řádem pojmenované i nepojmenované, smluvní dokumenty.