Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Procesní právoZ procesního práva poskytujeme kromě právního zastoupení před obecnými soudy ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních také služby, jako je sepis a podání ústavních stížností, zastupování v řízení před Ústavním soudem, sepis dovolání a navazující právní zastoupení před Nejvyšším soudem, kasačních stížností a jiných mimořádných opravných prostředků, právní zastoupení v řízeních před správními orgány a ve správním soudnictví, právní zastoupení před rozhodčími soudy.