Odpovědnost

Individuální přístup

Profesionalita

To vše vám zaručuji ve spolupráci se mnou.

Vítám Vás,
Advokát Mgr. Pavel Havlík

Advokátní kancelář
Mgr. Pavel Havlík

Mgr. Pavel
Havlík

„vigilantibus iura scripta sunt“

- bdělým patří právo -

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Havlíka poskytuje vysoce profesionální služby v rámci generální advokátní praxe, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám, se zvláštním zaměřením na právní oblasti obchodního, korporátního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Blog

Souhlas se zvýšením základního kapitálu firmy

Souhlas se zvýšením základního kapitálu firmy

Jedním z nástrojů, kterým lze podpořit likviditu společnosti a navýšit její majetkovou podstatu je zvýšení základního kapitálu. Lze tak učinit jak... 30.9.2021Pavel Havlík
Trestněprávní odpovědnost při nakládání s majetkem firmy v úpadku

Trestněprávní odpovědnost při nakládání s majetkem firmy v úpadku

Úpadek společnosti představuje v životě každého podnikatele zlý sen a poměrně zásadní zvrat. Nemusí přitom spočívat výlučně v nekompetentnosti osob... 30.9.2021Pavel Havlík
Odpovědnost za porušení smlouvy

Odpovědnost za porušení smlouvy

Již od dob římského práva patří mezi stěžejní soukromoprávní zásady rčení: „pacta sunt servanda“, v překladu smlouvy mají být dodržovány. 06.03.2020Pavel Havlík
Zadržení předmětu leasingu

Zadržení předmětu leasingu

Mezi časté otázky, které si kladou zejména společnosti poskytující servis motorových vozidel a jiných pracovních strojů je, jakým způsobem a kdy lze... 06.03.2020Pavel Havlík
Převod obchodního podílu

Převod obchodního podílu

V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 02.02.2019Pavel Havlík
Ochrana před dluhy manžela

Ochrana před dluhy manžela

Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů. 18.01.2019Pavel Havlík