Odpovědnost

Individuální přístup

Profesionalita

To vše vám zaručuji ve spolupráci se mnou.

Vítám Vás,
Advokát Mgr. Pavel Havlík

Advokátní kancelář
Mgr. Pavel Havlík

Mgr. Pavel
Havlík

„vigilantibus iura scripta sunt“

- bdělým patří právo -

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Havlíka poskytuje vysoce profesionální služby v rámci generální advokátní praxe, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám, se zvláštním zaměřením na právní oblasti obchodního, korporátního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Blog

Převod obchodního podílu
V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

Převod obchodního podílu

02-02-2019Pavel Havlík
Ochrana před dluhy manžela
Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů.

Ochrana před dluhy manžela

18-01-2019Pavel Havlík
Odstranění stromů
Jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků.

Odstranění stromů

20-12-2018Pavel Havlík