Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní právoV rámci obchodního práva poskytujeme zejména služby, jako je zakládání a likvidace obchodních společností, příprava korporátních dokumentů, jmenování a odvolání jednatele, udílení prokury, organizování valných hromad, převody obchodních podílů.

Rovněž jsme schopni se postarat i o další změny v organizačních a vlastnických strukturách společností, navyšování a snižování základního kapitálu společnosti, fúze, zakládání svěřenských fondů, tvorba a revize smluvních dokumentů (kupní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy apod.).

Zpracováváme též právní rozbory a stanoviska, due diligence, zastupujeme klienta v řízeních před soudy a jinými orgány, ale i na jednáních s obchodními partnery, popř. se spornými stranami v rámci mediace, vyznáme se i v právu směnečném a šekovém, přípravujeme insolvenční návrhy jak pro dlužníky, tak pro věřitele, přípravujeme návrhy do obchodního rejstříku, jsme schopni vytvořit také všeobecné obchodní podmínky.